Adaptacja w placówce

Pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku (adaptacja) są dla każdego malucha bardzo trudne. Dziecko po raz pierwszy rozstaje się z ukochaną mamą lub inną bliską osobą, zmienia się jego otoczenie i rytm dnia. Maluch zostaje w nieznanym mu otoczeniu, wśród nieznanych osób, zabawek i sprzętów. Wywołuje to w nim zdziwienie i zainteresowanie, ale przede wszystkim budzi lęk. Jego poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane.

W takiej sytuacji naturalną sprawą jest, iż przy rozstaniu z najbliższymi niemal każde dziecko reaguje płaczem i niepokojem. Taka reakcja może się utrzymywać nawet kilka tygodni, choć przeważnie okres adaptacji trwa około dwóch tygodni. W okresie adaptacji mogą ulec zmianie zachowania dziecka, co jest reakcją na przystosowywanie się do nowej sytuacji.

Zadaniem personelu żłobka oraz rodziców jest ścisła współpraca w tym okresie zmierzająca do minimalizacji stresu u dziecka.

Działania ze strony żłobka:

 • zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć,
 • odwracanie uwagi dziecka od powodu płaczu i tęsknoty poprzez zainteresowanie go   atrakcyjną zabawką lub działaniem,
 • indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy,
 • nawiązanie kontaktów z rodzicami dziecka w celu lepszego poznania   dziecka i jego upodobań, a także w celu złagodzenia stresu u rodziców i zmniejszenia ich obaw o dziecko,
 • propozycja stopniowego i łagodnego wrastania w nowe środowisko przez dziecko,

Rodzice, którzy wyrażają takie życzenie mogą pozostać ze swoim dzieckiem w grupie, choć powinni oni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to problematyczne i bardzo często przynosi efekt odwrotny od oczekiwanego, to znaczy okres adaptacji dziecka znacznie się wydłuża.

Proponowane działania ze strony rodziców:

 • ważne jest, aby rodzic uprzedził swoje dziecko, co je czeka, wytłumaczył mu dlaczego zostaje w żłobku,
 • bardzo ważne jest, aby mówić dziecku prawdę o tym, kiedy rodzic może je odebrać ze żłobka,
 • nie należy przenosić na dziecko swoich negatywnych emocji,
 • po powrocie ze żłobka do domu rodzic powinien zadbać o to, aby dziecko znalazło się w centrum uwagi i odreagowało nagromadzone emocje w ulubionej zabawie,
 • rodzic powinien sam przed sobą przyznać się do swoich emocji i obaw, rozmawiać o nich. Pomoże mu to zrozumieć dziecko.

Rodzice powinni w rozstaniu z dzieckiem dostrzec również pozytywne elementy:

 • możliwość pełniejszego rozwoju społecznego dziecka,
 • rozwój  samodzielności, możliwość zdobywania nowych umiejętności pod opieką wykwalifikowanych wychowawców,
 • dziecko przebywa w dobrze zorganizowanym otoczeniu, które z jednej strony stymuluje go do poznawania nowych rzeczy, a z drugiej jest przytulne i tworzy poczucie bezpieczeństwa,
 • dziecko uczy się radzić sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami, uczy się pokonywania lęku.

Niezwykle ważną sprawą jest, aby rodzice w okresie adaptacji byli konsekwentni w przyprowadzaniu dziecka do żłobka.

Aktualności

Wprowadzenie nowych standardów ochrony małoletnich
Wprowadzenie nowych standardów ochrony małoletnich

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) w Niepublicznym Żłobku Montessori AQQ w Słodkowie Kolonii , są przygotowywane przez Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, powołany Zarządzeniem nr 03/2024 Dyrektora Niepublicznego Żłobka […]

Statut przedszkola
Statut przedszkola

Z radością informujemy, że zakończyliśmy proces ujednolicenia naszych procedur i standardów. Wprowadzamy teraz na naszej stronie nowy status przedszkola, który odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości edukacji i opieki. Zobacz statut

Ruszamy ze stroną www
Ruszamy ze stroną www

Z niezwykłą przyjemnością pragniemy zaprosić do wizyty na naszej stronie internetowej, prezentującej ofertę naszego żłobka , jego misję i cele. Mamy nadzieję, że informacje przedstawione na stronie, zachęcą Państwa do skorzystania z naszych usług. Zapraszamy !

Wszystkie aktualności